Sådan bliver du medlem

 

Årskontingentet til seniroklubben er på kr. 300,- som dækker udgifter til præmier og evt. arrangementer.

Beløbet bedes indbetalt til reg. 2280 konto 0748759042

Yderligere oplysninger kan fåes ved henvendelse til senior bestyrelsen.

 Seniorklubbens vedtægter.