Ledreborg Slot blev bygget i 1740-45 af den daværende leder af Det Danske Kancelli under Christian VI, lensgreve Johan Ludvig Holstein og har nu været Holstein-Ledreborg-familiens domicil i over 250 år. Hovedbygningen indeholder en hel enestående samling af de oprindelige møbler og malerier, og Ledreborg Slot er således i dag et af Danmarks fineste eksempler på det 18. århundredes bygnings- og landskabsarkitektur.

Ledreborg Slot er i dag en mangesidet forretning, der arrangerer messer, bryllupper, events, teambuilding og koncerter, ligesom der drives land- og skovbrug på ca. 1600 hektar.  Faldo Course er placeret på 62 hektar af disse 1600 hektar.

Slottets hjemmeside